Meer weten?Neem contact op
Terug

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Is 25 mei al gemarkeerd in jouw agenda? Op die dag treedt de nieuwe wetgeving voor databescherming in werking. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft een grote impact op e-mail marketing en het gebruik van persoonsgegevens. Wat gaat er allemaal veranderen?

Het verkrijgen van persoonsgegevens

Bij het verkrijgen van persoonsgegevens moet je altijd toestemming vragen. Deze toestemming wordt een opt-in genoemd. De opt-in moet duidelijk, concreet en transparant zijn, denk hierbij aan een checkbox bij je opt-in formulier. Klein detail: het vinkje mag niet al aangevinkt zijn, de persoon moet zelf de keuze maken. De toestemming mag volgens Algemene Verordening Gegevensbescherming niet verwerkt zijn in de algemene voorwaarden en het mag tevens geen verplichting zijn. Als je de persoonsgegevens op verschillende manieren gaat verwerken, dan heb je gescheiden opt-in’s nodig.

Uitzondering: soft opt-in

Er is echter een uitzondering op deze regel: Wanneer je klanten benadert met eigen gelijksoortige diensten of producten, dan hoef je ze geen opt-in aan te bieden. Er is in dit geval sprake van een soft opt-in. Wel moet je deze klanten een recht tot verzet bieden. Dit doe je door altijd een mogelijkheid tot uitschrijving in je e-mail te verwerken.

Lijsten kopen

Net zoals in de huidige wetgeving is het niet toegestaan om lijsten met contactpersonen in te kopen. Naast dat het illegaal is, heeft het ook een negatief effect op je resultaten. Aangezien ingekochte contactpersonen (vaak) niet relevant zijn voor jouw mailings. Als je zelf een lijst gaat opbouwen, dan zal je veel hogere resultaten halen.

Het verwerken van persoonsgegevens

Ook de regels van het verwerken van persoonsgegevens worden aangescherpt. Je mag de gegevens alleen gebruiken voor het doel waar je van tevoren toestemming voor hebt gevraagd. Plan dus goed waar je persoonsgegevens voor gaat gebruiken. Indien je profilering toepast, dan moet je hier inzicht over geven bij je contactpersonen. En als één van je contactpersonen hier bezwaar tegen maakt, dan moet je deze uitsluiten van je profilering. Een voorbeeld van profilering is: Mevrouw X heeft al drie keer een trui in maat S besteld, je geeft haar op basis daarvan het eigenschap kledingmaat: S.

Verwerkersovereenkomst MailCampaigns

Onze verwerkersovereenkomst is nu digitaal te ondertekenen! In de overeenkomst is vastgelegd hoe wij als verwerker met persoonsgegevens om moeten gaan. In onze handleiding staat beschreven hoe je de overeenkomst ondertekent. De handleiding is hier te vinden: Handleiding verwerkersovereenkomst.

Verwante onderwerpen: